ژانویه 16, 2016

جشنواره داخلی مدرسه شنای دلفین 94/10/24

ژانویه 2, 2016

مسابقه کشوری مشهد سال94

مقام اول در مسابقه تیمی
دسامبر 23, 2015

قهرمانی سبحان صفاری

حکم قهرمانی و مدال سبحان صفاری (ناحیه یک کرج ) در تاریخ 94/8/9
دسامبر 21, 2015

معرفی نامه ی یکی از شناگران

ارشیا جعفری هستم متولد سال 1384 شنا را از اسفند سال 1390 از طریق مهد کدوک شاپرک و زیر نظر مربی خوب خودم جناب آقای کلانترزاده شروع کردم و تاکنون هم ادامه دارد. در حال حاظر مشغول انجام تمرینات در […]