سپتامبر 3, 2016

علی فرج زاده با کسب

علی فرج زاده با کسب دو مدال برنز در پایان مسابقات جام آذرباییجان و با اوردن ماده 100متر کرال سینه با رکورد1:00:00سنگ تمام گذاشت و همینطور 50پشت
سپتامبر 3, 2016

نتایج مسابقات جام آذربایجان مورخ 95/6/8

نتایج مسابقات جام آذربایجان مورخ 95/6/8 نتیجه ماده 50متر کرال پشت کسب مدال برنز و مقام سوم آرمان لطف الهی در عصر روز دوم
سپتامبر 3, 2016

عکس ارمان لطف اللهی

سپتامبر 3, 2016

نتایج مسابقات کشوری تبریز مورخ 95/6/7

نتایج مسابقات کشوری تبریز مورخ 95/6/7 کسب مقام سومی 50 متر کرال سینه توسط ارمان لطف اللهی
آگوست 27, 2016

کسب مقام سومی کرال پشت توسط بنیامین سلیمان ابادی

  کسب مقام سوم تیمی 4*50توسط پارسا سلیمی ، سپهر صفری،بنیامین سلیمان آبادی ، شروین رهبر دهقان