مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

 1. تکمیل فرم عضویت شماره یک (آموزش – شنا آموزان )
 2. تکمیل فرم عضویت شماره دو (تیم)
 3. کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار
 4. تکمیل فرم قرارداد ویژه شناگران
 5. کمیل فرم انتروپومتری
 6. فرم آمادگی جسمانی
 7. نمودارهای رکورد
 8. فتوکپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 9. 2 قطعه عکس 4×3
 10. رضایت نامه های شرکت در اردو
 11. گواهی پزشک برای شرکت در تمرین (اکو قلب)


اصول شرکت در تمرینات

 1. حضور به موقع در محل تمرین (با لباس کامل ورزشی،کفش،شلوار و گرمکن)
 2. به همراه داشتن وسایل شخصی از قبیل:مایو،فین،کفی،تخته شنا بطری آب و کلاه شنا
 3. آمادگی جسمانی و روانی لازم جهت انجام تمرینات