افتخارات

پارسا سلیمی: مقام اول ۵۰ و ۱۰۰ سینه

سپهر صفری: مقام اول ۵۰ قورباغه و ۵۰ پروانه و ۱۰۰ پشت

بنیامین سلیمان آبادی: مقام اول ۵۰ پشت و ۱۰۰ پروانه

علی رمضانی: مقام سوم ۲۰۰ سینه

آوریل 24, 2018

نتایج مسابقات مدرسه شنای دلفین

پارسا سلیمی: مقام اول ۵۰ و ۱۰۰ سینه سپهر صفری: مقام اول ۵۰ قورباغه و ۵۰ پروانه و ۱۰۰ پشت بنیامین سلیمان آبادی: مقام اول ۵۰ پشت و ۱۰۰ پروانه علی رمضانی: مقام سوم ۲۰۰ سینه
فوریه 5, 2018

نتایج مسابقات مدرسه شنای دلفین

کسب مقام های طلا و نقره توسط آرمیا رحیمی 50متر و 100متر قورباغه مقام اول (2طلا) 4×50 متر مختلط تیمی مقام دوم (نقره) 4×50 متر آزاد تیمی مقام دوم(نقره)
سپتامبر 16, 2017

جشنواره در استخر امیرمرشد

جشنواره روز پنج شنبه مورخ 96/06/23 استخر امیرمرشد.
آگوست 19, 2017

جشنواره استخر خوارزمی

جشنواره استخر خوارزمی روز جمعه مورخ 96/05/27